Inspekční činnost při realizaci povrchových ochran

Společnost P.Z.S. Group, s.r.o. Vám, v rámci zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb v oblasti protikorozní ochrany, nabízí možnost zajištění kontrolní, inspekční a poradenské činnosti při realizaci povrchových ochran.

Známkou odbornosti naší společnosti je certifikovaný personál – certifikát korozní inženýr (level 3) dle standardu Std-401 APC:2007, číslo certifikátu 401-0118 a korozní inženýr (level 3) dle standardu Std-401 APC:2007 číslo certifikátu 401-0051.

Mezi nabízené činnosti patří

  • Vypracování doporučených technologických postupů, podnikových směrnic apod.
  • Prohlídky a posouzení celkového stavu protikorozní ochrany
  • Inspekční činnost při realizaci protikorozní ochrany
  • Kontrola dodržování technologických postupů protikorozní ochrany
  • Vyhodnocování nabídek protikorozní ochrany
  • Návrh nátěrových systémů
  • Vzdělávací činnost (školení personálu v oblasti protikorozní ochrany)
  • Konzultační a poradenská činnost
inspekce-koroze

Powered by themekiller.com