Tolling

Naše společnost je schopna zajistit financování společností, které jsou v rámci své činnosti úspěšné, ale ocitly se dočasně ve finanční tísni a žádná z bank jim již nechce poskytnout úvěr. V této situace je možné použít speciální metodu financování společnosti prostřednictvím tollingového mechanizmu.

Princip

Při použití financování prostřednictvím tollingu vstupuje mezi výrobce a konečné odběratele výrobků tollingová společnost. Tato tollingová společnost s výrobcem uzavře tzv. tollingovou smlouvu. Následně si za své finanční prostředky začne od dodavatelů nakupovat materiálové a energetické vstupy, z kterých si u výrobce nechá za zpracovatelskou odměnu vyrobit hotové výrobky. Vyrobené zboží si tollingová společnost sama prodá odběratelům.

tolling-granulaty

Přednosti tollingu

Tolling využívá dodatečné cizí zdroje financování, které financující instituce (např. banka) neposkytne výrobci, ale poskytne je jiný subjekt (tollingové společnosti). Tyto finanční prostředky jsou tollingovou společností následně použity na nákup materiálových a energetických vstupů od dodavatelů a na zpracovatelskou odměnu výrobci. Hlavní výhodou tollingového mechanizmu je získání finančních prostředků, aniž by podnikateli hrozilo jakékoliv nebezpečí případného konkurzu. Vlastníkem vstupů a výrobků totiž již není výrobce, ale tollingová společnost.

Použití tollingového mechanizmu však není vhodné pouze pro společnosti ve finančních problémech. Mohou jej také použít firmy, které jsou sice bez finančních potíží, ale i přesto jim banka odmítá poskytnout úvěr. Tyto společnosti si prostřednictvím tollingu mohou přesunout vlastnictví materiálových a výrobkových zásob na tollingovou společnost a tímto krokem díky razantnímu zlepšení téměř všech bankovních ukazatelů následně získat od banky úvěr.

Máme zkušenosti s následujícími produkty:

  • výtahové komponenty,
  • vstupní suroviny na výrobu plastových folií (granuláty, regranuláty, apod.),
  • vstupní suroviny pro papírenský průmysl,

Powered by themekiller.com